VJM använder släntklippen för att snygga till kanter och få säkrare vägar!